06 mối quan hệ không được phép kết hôn

Người ta hay có câu hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời bởi lẽ kết hôn không chỉ là xác lập quan hệ vợ chồng mà còn phát sinh nhiều mối quan hệ khác trong hôn nhân (như quan hệ giữa các thành viên, quan hệ tài sản hay là con cái).

06 mối quan hệ không được phép kết hôn

Dưới đây là 06 mối quan hệ không được phép kết hôn theo quy định của pháp luật như sau:

  • Giữa người đang có vợ hoặc có chồng với người khác;
  • Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ. Những người này có quan hệ huyết thống, trong đó người này sinh ra người kia kế tiếp nhau;
  • Giữa những người có họ trong phạm vi ba đời. Trong đó, đời thứ nhất là cha mẹ; Đời thứ hai là anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; Đời thứ ba là anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì;
  • Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi;
  • Giữa cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể;
  • Giữa cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

Sở dĩ pháp luật đặt ra các quy định này không chỉ để bảo vệ chế độ hôn nhân một vợ một chồng mà còn bảo vệ sức khỏe, tâm sinh lý của thế hệ tiếp theo cũng như là bảo vệ cho sự phát triển của xã hội sau này.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.