06 trường hợp thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu

Luật Hôn nhân và Gia đình cho phép các cặp vợ chồng được thỏa thuận chế độ tài sản trước khi đăng ký kết hôn nhằm tránh các trường hợp phát sinh tranh chấp trong hôn nhân. Tuy nhiên thực tế, có 06 trường hợp thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu

Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu trong trường hợp nào?

Theo Điều 50 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 và Điều 6 Thông tư liên tịch 01/2016 về chế độ tài sản của vợ, chồng có thể bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ hoặc vô hiệu một phần nếu:

  • Không tuân thủ điều kiện có hiệu lực của giao dịch được quy định tại Bộ luật dân sự 2015 và các luật khác có liên quan;
  • Vi phạm nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ, chồng
  • Vi phạm quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình
  • Vi phạm giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ, chồng
  • Nội dung vi phạm giao dịch đối với người thứ ba ngay tình có liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và động sản khác mà quy định của pháp luật không phải đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng.
  • Nội dung của thỏa thuận này vi phạm nghiêm trọng quyền được cấp dưỡng và quyền được thừa kế và quyền cũng như lợi ích hợp pháp khác của cha, mẹ, con và thành viên khác của gia đình.

Các bên vợ chồng hoàn toàn có thể dựa vào quy định pháp luật hiện hành để thực hiện “hợp đồng tiền hôn nhân” để giúp cho các bên tránh được tình trạng tranh chấp về tài sản trong thời kỳ hôn nhân và khi ly hôn.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.