3 bước làm thủ tục chuyển tiền thừa kế ra nước ngoài

Có được chuyển tiền ra nước ngoài hay không và thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài ra sao?

1.Hạn mức chuyển tiền thừa kế ra nước ngoài

Theo quy định tại Quyết định 2156/QĐ-NHNN:

Công dân Việt Nam đại diện cho người thừa kế ở nước ngoài được chuyển, mang mỗi năm tối đa không quá 10.000 USD hoặc 20% số tiền nếu tổng số tiền được thừa kế lớn hơn 50.000 USD. Trường hợp số tiền xin chuyển, mang lớn hơn 50.000 USD, Công dân Việt Nam phải xuất trình giấy tờ chứng minh thực có số tiền xin chuyển cho mục đích thừa kế.

Số tiền còn lại ,công dân Việt Nam được gửi vào Ngân hàng được phép để chuyển dần trong các năm tiếp theo, theo phương thức Lệnh chuyển tiền định kỳ đã được thỏa thuận giữa Ngân hàng được phép và người có yêu cầu chuyển ngoại tệ nhưng mỗi năm tối đa không quá mức quy định trên.

2.Thủ tục chuyển tiền thừa kế ra nước ngoài

Theo quy định tại Nghị định 70/2014/NĐ-CP thì thủ tục chuyển tiền thừa kế ra nước ngoài được quy định như sau:

Bước 1: Người chuyển tiền tới điểm giao dịch của tổ chức tín dụng để làm “Phiếu chuyển tiền” Xuất trình giấy tờ liên quan tới mục đích chuyển tiền

Bước 2: Sau khi hoàn thành phiếu chuyển tiền, nộp các giấy tờ cần thiết, nộp số tiền chuyển và phí dịch vụ chuyển tiền thì nhân viên ngân hàng có nghĩa vụ cập nhật dữ liệu vào hệ thống của ngân hàng và trả lại giấy biên nhận cho khách hàng.

Bước 3: Người thụ hưởng cầm theo giấy tờ tùy thân tới các Ngân hàng để nhận khoản tiền được chuyển từ việt Nam sang nước ngoài. Nếu chuyển theo mã SWIFT Code thì ngân hàng sẽ cấp cho người chuyển tiền một dãy số gồm 10 chữ số.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.