Ai giữ giấy tờ nhà khi chưa phân chia di sản thừa kế?

Khi một người chết đi mà họ có tài sản để lại là nhà đất thì tài sản là nhà đất đó, nếu như không có di chúc, sẽ được chia theo pháp luật. Vậy ai được phép giữ giấy tờ nhà đất khi chưa chia di sản thừa kế?

Chưa thực hiện phân chia di sản thừa kế theo pháp luật thì ai là người có quyền giữ sổ đỏ, sổ hồng?

Căn cứ Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thừa kế theo pháp luật, cụ thể: có 03 hàng thừa kế xếp theo thứ tự, những người thuộc hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước đó đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản; “Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau”.

Việc phân chia di sản thừa kế chưa được thực hiện nên chưa được xem là thuộc sở hữu chung của những người thừa kế. Vì chỉ khi khai nhận di sản thừa kế và hoàn thành việc đăng ký sở hữu, khi đó nhà đất này mới được coi là tài sản có sở hữu chung.

Căn cứ quy định pháp luật nêu trên thì những người thuộc cùng một hàng thừa kế được hưởng phần di sản bằng nhau, có quyền ngang nhau, do đó ai cũng có thể giữ giấy tờ nhà. Hiện tại, pháp luật không quy định trong trường hợp này ai là người được giữ giấy tờ nhà.

Để tránh có tranh chấp về việc ai là người bảo quản giấy tờ tài sản này, những người đồng thừa kế có thể lập các văn bản ghi nhận nội dung việc này qua Thừa phát lại hoặc chứng thực của Công chứng hay chính quyền.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.