Ai là người chịu chi phí định giá tài sản khi ly hôn?

Định giá tài sản khi ly hôn như thế nào? Các đương sự có quyền thỏa thuận với nhau về việc xác định giá tài sản, lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

Khi ly hôn ai sẽ là người chịu lệ phí định giá tài sản

Căn cứ theo Điều 165 BLTTDS 2015 trường hợp các bên không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác, thì nghĩa vụ chịu chi phí định giá tài sản, thẩm định giá được xác định như sau:

1. Đương sự phải chịu chi phí định giá tài sản nếu yêu cầu của họ không được Tòa án chấp nhận.

2. Trường hợp yêu cầu Tòa án chia tài sản chung thì mỗi người được chia tài sản phải chịu phần chi phí định giá tài sản tương ứng với tỷ lệ giá trị phần tài sản mà họ được chia.

3. Trường hợp Tòa án ra quyết định định giá tài sản quy định tại điểm c khoản 3 Điều 104 của BLTTDS 2015:

  • Đương sự phải chịu chi phí định giá tài sản nếu kết quả định giá chứng minh quyết định định giá tài sản của Tòa án là có căn cứ;
  • Tòa án trả chi phí định giá tài sản nếu kết quả định giá tài sản chứng minh quyết định định giá tài sản của Tòa án là không có căn cứ.

4. Trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án và Hội đồng định giá đã tiến hành định giá thì nguyên đơn phải chịu chi phí định giá tài sản.

5. Các trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án khác và Hội đồng định giá đã tiến hành định giá thì người yêu cầu định giá tài sản phải chịu chi phí định giá tài sản.

Kết luận

Như vậy, nếu các bên đương sự có sự thỏa thuận thì việc chịu chi phí định giá sẽ được thực hiện theo sự thỏa thuận của các bên.

Nếu các đương sự không có thỏa thuận thì nghĩa vụ chịu chi phí định giá tài sản chung sẽ được thực hiện theo như quy định nêu trên.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.