Ai thừa kế doanh nghiệp khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết?

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.Vậy khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết, ai là người thừa kế doanh nghiệp?

Người thừa kế doanh nghiệp

Cụ thể, theo Điều 651 BLDS 2015, người thừa kế theo pháp luật được quy định như sau:

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết;…

Theo đó, những người thừa kế theo pháp luật khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết sẽ được chia thành 03 hàng thừa kế như trên.

Nếu như một trong những người thừa kế ở hàng thứ nhất vẫn còn sống thì những người thừa kế ở các hàng thứ 2 và thứ 3 sẽ không được thừa kế doanh nghiệp tư nhân.

Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết mà có từ 02 người thừa kế theo pháp luật trở lên thì xử lý như thế nào?

Căn cứ vào khoản 2 Điều 193 Luật Doanh nghiệp 2020 thì trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết mà có 02 người người thừa kế trong cùng một hàng thừa kế thì những người thừa kế sẽ phải thỏa thuận với nhau xem ai sẽ là người thừa kế và làm chủ doanh nghiệp. Nếu không thoả thuận được thì có thể đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc là giải thể doanh nghiệp đó.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.