Án phí ly hôn

Khi thực hiện thủ tục ly hôn thuận tình hoặc ly hôn đơn phương theo quy định của pháp luật hiện nay thì nguyên đơn phải đóng tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm. Vậy số tiền phải đóng là bao nhiêu?

1. Mức án phí ly hôn

Căn cứ theo quy định của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 thì mức án phí ly hôn thuận tình hoặc đơn phương được quy định như sau:

  • Thuận tình ly hôn: 

Án phí dân sự sơ thẩm là 300.000 đồng (nếu không tranh chấp về tài sản);

  • Đơn phương ly hôn: 

Mức án phí sơ thẩm đối với các vụ án về tranh chấp dân sự có giá ngạch:

Tranh chấp tài sản từ 6.000.000 đồng trở xuống mức án phí là 300.000 đồng.

Tranh chấp tài sản từ trên 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng mức án phí bằng bằng 5% giá trị tài sản tranh chấp.

Tranh chấp tài sản từ 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng mức án phí bằng 20.000.000 đồng + 4% phần giá trị tài sản tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng.

Tranh chấp tài sản từ 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng mức án phí bằng 36.000.000 đồng + 3% phần giá trị tài sản tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng.

Tranh chấp tài sản từ trên 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng mức án phí bằng 72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 đồng.

Tranh chấp tài sản trên 4.000.000 đồng mức án phí bằng 112.000.000 đồng + 0.1% phần giá trị tài sản tranh chấp vượt quá 4.000.000.000 đồng.

2. Trường hợp người nộp đơn sẽ được miễn án phí ly hôn

Các trường hợp được miễn án phí dân sự ly hôn được quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14.

  • Cá nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo.
  • Người cao tuổi.
  • Người khuyết tật.
  • Người có công với cách mạng.
  • Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.
  • Thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.