Anh, chị em ruột có nghĩa vụ cấp dưỡng cho nhau không?

Thông thường khi nhắc đến cấp dưỡng, mọi người thường nghĩ đến việc cha mẹ cấp dưỡng cho con cái hoặc ngược lại. Và không biết chắc rằng liệu nghĩa vụ cấp dưỡng

Việc cấp dưỡng xảy ra khi người được cấp dưỡng và người cấp dưỡng có quan hệ ruột thịt, hôn nhân, nuôi dưỡng.

Các mối quan hệ phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng gồm:
  • Cha mẹ con.
  • Anh chị em với nhau.
  • Ông bà nội, ông bà ngoại và cháu.
  • Cô dì chú cậu bác ruột và cháu ruột.
  • Vợ và chồng.
Tuy nhiên, căn cứ Điều 112 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 , anh, chị, em chỉ có nghĩa vụ cấp dưỡng nếu thuộc một trong hai trường hợp sau đây:
  • Không còn cha mẹ.
  • Cha mẹ không có khả năng lao động, không có tài sản để cấp dưỡng cho con.

Trong trường hợp này, nếu anh, chị đã thành niên không sống chung với em thì có nghĩa vụ cấp dưỡng cho em chưa thành niên không có tài sản tự nuôi mình hoặc đã thành niên nhưng không có khả năng lao động, không có tài sản tự nuôi mình.

Ngược lại, nếu em đã thành niên không chung sống với anh, chị không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình thì cũng có nghĩa vụ cấp dưỡng cho anh, chị.

Như vậy, nghĩa vụ cấp dưỡng giữa anh, chị và em đều áp dụng với cả hai phía: Anh chị với em hoặc em với anh chị. Đây là mối quan hệ cấp dưỡng được ưu tiên thứ hai sau nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cha, mẹ, con.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.