Anh em cùng cha khác mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho nhau không?

Hiện nay tình trạng ly hôn xảy ra rất nhiều, sau đó họ kết hôn với người mới và có con chung. Vậy con riêng có nghĩa vụ cấp dưỡng cho em cùng cha khác mẹ không? 

Anh có phải cấp dưỡng cho em cùng cha khác mẹ hay không?

Tại Điều 112 Luật HN&GĐ quy định như sau:

  • Trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có khả năng lao động và không có tài sản để cấp dưỡng cho con thì anh, chị đã thành niên không sống chung với em có nghĩa vụ cấp dưỡng cho em chưa thành niên không có tài sản để tự nuôi mình hoặc em đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình…
  • Căn cứ theo quy định trên thì không có sự phân biệt đối với anh em cùng cha khác mẹ với nhau. Vì vậy, nếu em cùng cha khác mẹ thỏa các điều kiện được cấp dưỡng thì vẫn phải cấp dưỡng cho em .
Mức cấp dưỡng đối với em cùng cha khác mẹ như thế nào?

Tại khoản 1 Điều 116 Luật HN&GĐ quy định về mức cấp dưỡng như sau:

  • Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Như vậy, mức cấp dưỡng sẽ do các bên thỏa thuận với nhau dựa vào mức thu nhập, khả năng thực tế của người cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.