Ảnh hưởng của Luật tục Kơho đối với quan hệ hôn nhân gia đình

Luật tục tồn tại một số yếu tố cần được nhận diện và đánh giá một cách khách quan. Vậy hãy cùng tìm hiểu ảnh hưởng của Luật tục Kơho đối với quan hệ hôn nhân gia đình

Ảnh hưởng tích cực của luật tục Kơho

Trong lĩnh vực về hôn nhân, luật tục đã răn dạy mọi thành viên từ việc chấp hành những quy định về cưới hỏi, tiêu chuẩn chọn vợ, chọn chồng, việc giữ lời hứa hôn.

Theo đó mỗi thành viên trong cộng đồng người Kơho thường có một vợ một chồng. Chỉ trong trường hợp đặc biệt mới có tình trạng đa phu. 

Người KơHo quan niệm rằng, hôn nhân không phải là việc riêng của mỗi cá nhân mà là việc chung của gia đình, dòng họ thậm chí của cả cộng đồng. 

Người KơHo nghiêm cấm trai gái có quan hệ tính giao trước hôn nhân. Luật tục quy định xử phạt rất nghiêm khắc những trường hợp để lại hậu quả. 

Ngày nay có nhiều quy định của luật tục đã không còn phù hợp với luật pháp của Nhà nước. Nhờ những nỗ lực của chính quyền, các già làng, các chức sắc tôn giáo, hiện nay, hôn nhân của người Kơho đã có những thay đổi. Hiện nay hôn nhân là xuất phát từ tính tự nguyện của đôi nam nữ. Việc đăng ký kết hôn đã được thực hiện một cách tự giác. Ủy ban nhân dân cũng chỉ đạo tuyệt đối không đăng ký kết hôn cho những trường hợp tảo hôn. 

Những phân tích ở trên cho thấy mặc dù pháp luật đã đến gần với người Kơho song bên cạnh đó luật tục dân tộc Kơho vẫn đang được vận dụng một cách linh hoạt mềm dẻo để bổ sung cho pháp luật của Nhà nước và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Kơho thể hiện trong luật tục đó.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.