Bản chất và ý nghĩa của quan hệ đại diện giữa vợ chồng

Đại diện giữa vợ chồng là một chế định quan trọng của pháp luật HN&GĐ. Hãy cùng FamiLaw tìm hiểu về bản chất và ý nghĩa của quan hệ này.

1. Bản chất của đại diện giữa vợ và chồng
  • Bản chất pháp lý của quan hệ đại diện giữa vợ và chồng là đại diện trong quan hệ dân sự với tư cách là một cá nhân.

Với tư cách là một chủ thể đặc biệt trong giao dịch dân sự vợ, chồng vừa tham gia với tư cách là một cá nhân độc lập trong quan hệ dân sự, thương mại, nhưng bên cạnh đó lại tham gia với tư cách đặc biệt là đại diện cho vợ hoặc chồng mình.

  • Đại diện giữa vợ chồng là đại diện gắn với tài sản chung và tài sản riêng.
  • Trên cơ sở đại diện hợp pháp, vợ hoặc chồng có thể tự mình xác lập, thực hiện, chấm dứt các giao dịch phù hợp với lợi ích của cá nhân vợ hoặc chồng và gia đình.

Đại diện giữa vợ và chồng không chỉ vì lợi ích của người được đại diện mà còn vì lợi ích của gia đình, con cái.

2. Ý nghĩa của việc quy định về quyền đại diện giữa vợ và chồng
  • Góp phần xóa bỏ tư tưởng bất bình đẳng giữa vợ và chồng trong gia đình phong kiến: người chồng là chủ gia đình, người vợ được coi là không có năng lực pháp lý trong gia đình.
  • Đại diện là công cụ pháp lý hữu hiệu để vợ chồng có thể thực hiện được tất cả các quyền và nghĩa vụ dân sự của mình một cách linh hoạt và hiệu quả nhất, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của vợ, chồng và gia đình.
  • Đại diện là công cụ hữu hiệu để hỗ trợ giao dịch dân sự an toàn và hiệu quả; là cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba trong giao dịch dân sự.
  • Đảm bảo sự tương đồng hài hòa với pháp luật quốc tế và xu hướng tiến bộ của nhân loại trong việc bảo đảm quyền của phụ nữ trong quan hệ vợ chồng.

Bài viết hữu ích: Tư vấn pháp luật trước khi kết hôn

 

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.