Bao lâu thì nhận được kết quả đăng ký kết hôn lưu động?

Trường hợp một hoặc cả hai bên nam, nữ là người khuyết tật, ốm bệnh không thể đi đăng ký kết hôn được thì UBND cấp xã tiến hành đăng ký kết hôn lưu động. Vậy bao lâu thì nhận kết quả?

Thời hạn nhận giấy chứng nhận kết hôn lưu động 

Căn cứ Điều 26 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định về trả kết quả đăng ký KH lưu động như sau:

  • 1. Công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã được giao nhiệm vụ đăng ký kết hôn lưu động có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ mẫu Tờ khai, giấy tờ hộ tịch và điều kiện cần thiết để thực hiện đăng ký lưu động. Tại địa điểm đăng ký, công chức tư pháp – hộ tịch có trách nhiệm kiểm tra, xác minh về điều kiện kết hôn của các bên; hướng dẫn người dân điền đầy đủ thông tin trong Tờ khai đăng ký kết hôn; viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Thời hạn trả kết quả đăng ký KH lưu động không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận.
  • 2. Trong thời hạn 05 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu xét thấy các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, công chức tư pháp – hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký Giấy chứng nhận KH, sau đó tiến hành trao Giấy chứng nhận kết hôn cho các bên tại địa điểm đăng ký lưu động.

Như vậy, thời hạn trả kết quả là không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận. Và Giấy chứng nhận kết hôn được trao tại địa điểm đăng ký.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.