Bố mẹ chồng tặng cho đất có phải là tài sản chung?

Hiện nay rất phổ biến việc bố mẹ chồng tặng cho đất cho các cặp vợ chồng. Vậy, quyền sử dụng đất này là tài sản chung hay tài sản riêng của vợ, chồng?

Đất bố mẹ chồng tặng cho khi kết hôn là tài sản chung hay tài sản riêng?

Căn cứ Điều 33 Luật HN&GĐ, tài sản chung của vợ chồng quy định như sau:

  • “Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.”
  • “Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.”

Bên cạnh đó, theo Điều 43 Luật HN&GĐ quy định về tài sản riêng của vợ, chồng như sau:

  • “Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.”

Đối chiếu quy định trên, nếu tài sản là đất được bố mẹ chồng tặng cho riêng chồng hoặc riêng vợ thì đó là tài sản riêng của mỗi người.

Tuy nhiên, nếu bố mẹ chồng tặng cho chung cả hai vợ chồng thì đó lại là tài sản chung của hai người trong thời kỳ hôn nhân.

Như vậy, trường hợp bố mẹ chồng tặng cho đất chung cho cả hai vợ chồng thì đó là tài sản chung của hai người trong thời kỳ hôn nhân.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.