Bố mẹ có phải trả nợ thay khi con vay tiền không?

Hiện nay, không ít trường hợp con cái vay nợ không có khả năng thanh toán. Khi đó, các chủ nợ thường xuyên tìm đến bố mẹ để đòi khoản nợ con cái đã vay. Vây, theo quy định của pháp luật thì bố mẹ có phải trả nợ thay khi con vay tiền không?

Người vay có nghĩa vụ trả nợ như thế nào?

Căn cứ Điều 466 BLDS 2015 quy định về nghĩa vụ trả nợ của bên vay thì người vay tiền có nghĩa vụ phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản vay là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Con vay tiền, bố mẹ có nghĩa vụ trả nợ thay hay không?

Căn cứ Điều 21 BLDS 2015 có thể khẳng định, nếu con đã đủ 15 tuổi trở lên vay tiền thì bố mẹ không có nghĩa vụ phải trả nợ thay, nghĩa vụ này thuộc về người con, trừ khi bố mẹ tự nguyện trả nợ thay cho con. Theo đó, chủ nợ không có quyền ép bố mẹ phải trả nợ. Còn nếu con chưa đủ 15 tuổi, các giao dịch đều phải do bố mẹ xác lập, thực hiện hoặc được sự đồng ý của bố mẹ.

Đồng thời, căn cứ Điều 69 Luật HN&GĐ 2014 quy định về nghĩa vụ và quyền của cha mẹ. Theo đó cha mẹ có các quyền và nghĩa vụ như như thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội;…

Từ những phân tích trên, có thể kết luận bố mẹ không có nghĩa vụ trả nợ thay cho con cái, trừ trường hợp khi bố mẹ tự nguyện trả thay con.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.