Bố mẹ có thể bị tước quyền nuôi con ngay khi có hành vi bạo lực gia đình

Bạo hành lực gia đình có thể dẫn đến những mối nguy hiểm đối với sức khỏe, nhân phẩm và sự phát triển của trẻ. Do vậy bố mẹ có thể bị tước quyền nuôi con ngay khi bố mẹ có hành vi bạo lực gia đình.

Tước quyền nuôi con ngay khi có sự cố bạo hành

Nhằm bảo vệ trẻ em trước hành vi bạo lực gia đình, pháp luật hiện hành cũng đã đưa ra những hạn chế quyền nuôi con của cha mẹ nếu phạm tội bạo hành.

Cụ thể tại điểm a khoản 1 Điều 85 Luật HN&GĐ, cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên nếu như bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Khi xác định cha mẹ có hành vi bạo lực gia đình với trẻ em thì theo quy định tại Nghị định 56/2017/NĐ-CP và Luật trẻ em 2016 thì sẽ tiến hành tạm thời cách ly trẻ em khỏi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và áp dụng biện pháp chăm sóc thay thế. 

Chăm sóc thay thế được áp dụng dưới nhiều hình thức bởi người thân; bởi cá nhân, gia đình không phải người thân thích; nhận con nuôi; tại cơ sở trợ giúp xã hội. Tuy nhiên, vấn đề chăm sóc thay thế phải đảm bảo yêu cầu về ưu tiên trẻ em được chăm sóc thay thế bởi người thân thích là ông, bà, cô, dì, chú, bác, anh, chị, em ruột. Trong trường hợp trẻ em không có người thân thích thì trẻ em được đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội nhưng quy trình bắt buộc tiếp theo là phải ngay lập tức tìm kiếm môi trường gia đình cho trẻ em theo trình tự, thủ tục luật định.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.