Bố mẹ thu giữ điện thoại con có vi phạm pháp luật?

Tịch thu điện thoại là một trong những hình phạt thường được các bậc phụ huynh áp dụng để con tập trung học tập. Vậy, trường hợp bố mẹ thu giữ điện thoại của con có được xem là vi phạm pháp luật không?

Cha mẹ có quyền được kiểm soát điện thoại của con không?

Dựa vào khoản 3 Điều 38 BLDS năm 2015 quy định quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình:

“Điều 38. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình

Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác chỉ được thực hiện trong trường hợp luật quy định.”

Như vậy, việc cha mẹ kiểm tra điện thoại của con là xâm phạm đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình.

Tịch thu điện thoại của con, liệu bố mẹ có đang vi phạm pháp luật hay không?

Theo Khoản 1 Điều 3 Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 quy định về những hành vi được coi là bạo lực gia đình. Trong đó có hành vi chiếm đoạt, hủy hoại tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình tại điểm n khoản 1 Điều này. 

Chiếm đoạt tài sản là một hành vi của các chủ thể nhằm mục đích cố ý chuyển dịch một cách trái pháp luật tài sản đang thuộc sự quản lý của người khác vào phạm vi sở hữu của bản thân mình.

Trong trường hợp trên chưa biết điện thoại này là tài sản của con tự mua hay là của bố mẹ. Nên rất khó để xác định đây là hành vi chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều này.

Mặc khác, việc bố mẹ thu giữ điện thoại của con chỉ được như là một hình phạt khi con mắc lỗi hoặc để con tập trung học hành sau đó trả lại nên đây không được xem là chiếm đoạt tài sản của con. Do đó, hành vi này của bố mẹ không được xem là bạo lực gia đình.

Như vậy, hiện nay chưa có một văn bản pháp luật nào quy định cụ thể hành vi bố mẹ thu giữ điện thoại của con là vi phạm pháp luật.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.