Các dấu hiệu của hành vi cưỡng ép kết hôn

Pháp luật hôn nhân quy định hôn nhân phải dựa trên sự tự nguyện của đôi bên. Vậy trường hợp nào được xem là dấu hiệu của hành vi cưỡng ép kết hôn

1. Khái niệm về cưỡng ép kết hôn

Là hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần hay dùng biện pháp khác làm cho người bị cưỡng ép hoàn toàn không thể có sự lựa chọn nào khác nên phải kết hôn với người mà họ không mong muốn kết hôn. Đây là hành vi trái với nguyên tắc hôn nhân tự nguyện của Luật hôn nhân và gia đình, do đó bị pháp luật nghiêm cấm.

2. Các dấu hiệu của hành vi cưỡng ép kết hôn
  • Uy hiếp về tinh thần: thực hiện hành vi đe dọa sẽ gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự của người kết hôn làm cho người này rơi vào trạng thái hoảng loạn, lo sợ nên buộc phải kết hôn. Như đe dọa dùng hình ảnh/thông tin nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm cưỡng ép kết hôn
  • Hành hạ, ngược đãi: hành xử tồi tệ , làm đau đớn về thể chất lẫn tinh thần đến mức không thể chịu đựng nên quyết định phải kết hôn trái với ý muốn của họ. Ví dụ, cha mẹ thực hiện hành vi đánh đập, con khiến con không thể chịu đựng nên phải kết hôn trái với ý muốn.
  • Yêu sách của cải: là dùng của cải vật chất xem đó là điều kiện kết hôn. Ví dụ, một trong các bên vì ham lợi ích vật chất mà ép gả/ép cưới bên còn lại

Như vậy, cưỡng ép kết hôn có thể là hành vi của một trong hai bên kết hôn hoặc hành vi của người thứ ba buộc người khác phải kết hôn trái với ý muốn của họ. Người thứ ba thực hiện hành vi cưỡng ép người khác kết hôn trái với ý muốn của họ là những người có mối liên hệ nhất định với người kết hôn.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.