Cách để mẹ đơn thân làm giấy khai sinh cho con có tên cha

Có những trẻ em có mẹ không có cha hoặc ngược lại. Vậy, cách để mẹ đơn thân làm giấy khai sinh cho con có tên cha là gì?

Các giấy tờ cần có để  khai sinh của con có tên cha?

Theo Điều 16 Luật hộ tịch 2014, đăng ký khai sinh cho con cần các giấy tờ:

  • Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu quy định);

Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật

Trường hợp cha, mẹ trẻ có đăng ký kết hôn thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân.

Trong trường hợp cha mẹ không có giấy đăng ký kết hôn, thì vào thời điểm làm đăng ký khai sinh người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con, Cơ quan đại diện kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh. Hồ sơ gồm:

  • Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con (theo mẫu quy định).
  • Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha – con, quan hệ mẹ – con.

Trường hợp không có văn bản nêu trên thì phải chứng minh mối quan hệ cha, mẹ, con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.