Cách tiến hành hủy bản án ly hôn đã có hiệu lực để tiếp tục quan hệ hôn nhân

Quyết định ly hôn có hiệu lực là giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân đã hoàn toàn chấm dứt. Vậy nếu muốn tiếp tục quan hệ hôn nhân, thủ tục hủy bản án ly hôn đã có hiệu lực được thực hiện ra sao?

Khi bản án đã có hiệu lực có thể hủy theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc thủ tục tái thẩm.

Cụ thể:

Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa đã có hiệu lực nhưng bị kháng nghị giám đốc thẩm khi có căn cứ sau đây:

  • Kết luận bản án không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án;
  • Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm cho đương sự không thực hiện được quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình
  • Sai sót trong việc áp dụng luật dẫn đến việc ra bản án, quyết định không đúng.

Tái thẩm là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực nhưng bị kháng nghị vì có tình tiết mới có thể làm thay đổi nội dung bản án, quyết định mà Tòa án, các đương sự không biết được khi Tòa án ra bản án, quyết định đó.

Căn cứ để kháng nghị hủy bản án ly hôn đã có hiệu lực theo thủ tục tái thẩm gồm:
  • Mới phát hiện được tình tiết quan trọng của vụ án mà đương sự đã không thể biết được trong quá trình giải quyết vụ án;
  • Có cơ sở chứng minh kết luận của người giám định, lời dịch của người phiên dịch không đúng sự thật hoặc có giả mạo chứng cứ;
  • Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án hoặc cố ý kết luận trái pháp luật;
  • Bản án, quyết định hình sự, hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của Tòa án hoặc quyết định của cơ quan nhà nước mà Tòa căn cứ vào đó để giải quyết vụ án đã bị hủy bỏ.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.