Đất thừa kế được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong bao lâu?

Cha mẹ chia đất cho con thì trong bao lâu con mới có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đó là câu hỏi thường gặp trong cuộc sống của chúng ta. Vậy bao lâu thì người con mới có giấy được sử dụng đât đất?

Thời hạn Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi nhận thừa kế là bao lâu?

 Theo Khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

2. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận được quy định như sau:

  • Đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất,…đăng ký là không quá 10 ngày;
  • Chuyển đổi, chuyển nhượng,…quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 10 ngày;…

4. Thời gian quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;…thời gian trưng cầu giám định.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn,… trừ thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.”

Thời hạn sang tên trên Giấy chứng nhận là không quá 10 ngày kể từ khi cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và các bên hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.