Cha mẹ có được bán đất được thừa kế của con chưa thành niên?

Khi nhắc đến tài sản riêng của con, mọi người thường nghĩ tài sản của con cũng là của cha mẹ. Vậy, cha mẹ có quyền bán đất của con chưa thành niên không?

Cha mẹ đại diện cho con chưa thành niên bán đất

Giao dịch liên quan đến người chưa thành niên được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 21 BLDS như sau:

  • Người chưa đủ 06 tuổi: giao dịch dân sự do người đại diện theo pháp luật thực hiện.
  • Người từ đủ 06 – chưa đủ 15 tuổi: giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý trừ khi phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của lứa tuổi.
  • Người từ đủ 15 tuổi – chưa đủ 18 tuổi: tự mình thực hiện giao dịch dân sự trừ trường hợp giao dịch đó liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký.

Theo khoản 1 Điều 136 Bộ luật này, cha mẹ là người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên.

Có thể thấy, giao dịch của con chưa 18 tuổi liên quan đến mua bán đất đai, động sản phải đăng ký đều phải có sự đồng ý hoặc do người đại diện theo pháp luật thực hiện.

Đồng thời, Điều 77 Luật HN&GĐ khẳng định, cha mẹ có quyền định đoạt tài sản riêng của con dưới 15 tuổi vì lợi ích của con. Nhưng khi con từ đủ 09 tuổi trở lên thì cần phải xem xét nguyện vọng của con.

Riêng con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi thì được tự định đoạt tài sản của mình nhưng nếu liên quan đến bất động sản thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Như vậy, cha mẹ có quyền bán đất của con dưới 18 tuổi vì lợi ích của con nhưng phải hỏi ý kiến của con khi con từ đủ 09 tuổi trở lên.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.