Cha mẹ có quyền giữ hộ tiền lì xì của con không?

Việc cha mẹ giữ tiền lì xì của con mỗi dịp Tết là chuyện thường gặp trong các gia đình Việt Nam. Nhưng có nhiều ý kiến cho rằng nếu cha mẹ giữ hộ tiền lì xì của con mà không trả thì sẽ bị phạt. Liệu có đúng không?

Tiền lì xì là tiền do con được người lì xì mỗi dịp Tết đến. Căn cứ khoản 1 Điều 75 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì tiền lì xì trong ngày Tết được coi là tài sản riêng của con.

Giữ hộ tiền lì xì được hiểu là cha mẹ quản lý tiền lì xì của con nhưng không đem số tiền này vào sử dụng. Mặc dù con được quyền có tài sản riêng nhưng cha mẹ có được giữ tiền lì xì của con không thì cần dựa vào yếu tố về tuổi và năng lực hành vi dân sự.

Theo Điều 76 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, cha mẹ được giữ tiền lì xì cho con trong trường hợp sau:
  • Được con từ đủ 15 tuổi trở lên nhờ cha mẹ quản lý hộ số tiền lì xì.
  • Tiền lì xì của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự. Tuy nhiên, khi con đủ 15 tuổi hoặc khi con khôi phục lại năng lực hành vi dân sự thì cha mẹ phải giao lại tiền lì xì cho con.
Ba trường hợp, cha mẹ không được quản lý, giữ tiền lì xì của con:
  • Con do người khác giám hộ.
  • Người tặng lì xì chỉ định người khác giữ tiền lì xì của con. 
  • Trường hợp khác. Trong đó, có thể kể đến khi con trên 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự thì tài sản của con sẽ do con tự quản lý và định đoạt trừ trường hợp nhờ cha mẹ giữ hộ.

Bởi vậy, cha mẹ được giữ tiền lì xì của con nếu con dưới 15 tuổi hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc được con trên 15 tuổi nhờ giữ hộ.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.