Cha mẹ có thể chấm dứt nuôi con nuôi không?

Nhận con nuôi là hành động nhân văn phổ biến ở thời điểm hiện nay. Cũng có vài trường làm các bậc phụ huynh thắc mắc nếu họ gặp khó khăn về kinh tế thì có thể chấm dứt việc nuôi con nuôi không?

1. Trường hợp gặp khó về kinh tế thì cha mẹ nuôi có thể chấm dứt việc nuôi con nuôi hay không?

Điều 25 Luật nuôi con nuôi 2010 quy định:

“1. cả hai bên đề tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi;

2. Con nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng,… hành hạ cha mẹ nuôi hoặc con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi;

3. Cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng,…danh dự của con nuôi; ngược đãi, hành hạ con nuôi;

4. Vi phạm quy định tại Điều 13 của Luật này.”

Không thể chấm dứt nuôi con nuôi khi cha mẹ nuôi gặp khó về kinh tế trừ khi thuộc những trường hợp được nêu trên.

2. Ai có quyền yêu cầu chấm dứt ?

Điều 26 Luật nuôi con nuôi 2010 quy định về tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi

1. Cha mẹ nuôi.

2. Con nuôi đã thành niên.

3. Cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ của con nuôi.

4. Cơ quan, tổ chức sau đây có quyền yêu cầu chấm dứt

a) Cơ quan lao động, thương binh và xã hội;

b) Hội liên hiệp phụ nữ.”

Cá nhân có quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi gồm: cha mẹ nuôi (đảm bảo các yêu cầu theo quy định); con nuôi đã thành niên; cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ của con nuôi.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.