Cha mẹ xúc phạm danh dự, nhân phẩm của con cái có bị coi là vi phạm pháp luật?

Vì bất lực, nóng giận không ít bậc cha mẹ tuôn ra những lời nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm con cái. Liệu hành vi này có phạm pháp không?

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của con có vi phạm pháp luật?

Điều 69 Luật HN&GĐ 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ với con thì cha mẹ phải thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức…

Đồng thời, theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 định nghĩa về bạo lực gia đình, cụ thể:

“1. Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình”.

Điều 3 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 cũng có liệt kê 16 hành vi được coi là bạo lực gia đình, trong đó có hành vi lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm của con con.

Luật này cũng quy định nghiêm cấm các hành vi bạo lực gia đình, cụ thể tại Điều 5 Luật này:

“Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống bạo lực gia đình

  1. Hành vi bạo lực gia đình quy định tại Điều 3 của Luật này.

Theo đó, việc cha mẹ xúc phạm nhân phẩm, danh dự của con ở đây có thể được hiểu là làm tổn thương nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của con cái. 

Như vậy, cha mẹ có hành vi xúc phạm danh dự và nhân phẩm của con là những hành vi vi phạm pháp luật về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con.  

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.