Chế độ được hưởng khi kết hôn với Công an

Pháp luật hiện hành đã có những quy định về quyền lợi đặc biệt đối với thân nhân của hạ sĩ quan,

chiến sĩ trong công an nhân dân, trong đó có vợ, chồng là người đã kết hôn với Công an.

Chăm sóc sức khỏe đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, sinh viên, học sinh, công nhân Công an và thân nhân

Điều 39 Luật Công an nhân dân 2018 quy định:

– Cha, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp; cha, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc

chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ,

sinh viên và học sinh Công an nhân dân không có chế độ bảo hiểm y tế thì được Công an nhân

dân mua bảo hiểm y tế, được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo

quy định của pháp luật.

– Cha, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp; cha, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc

chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi của công nhân công an không có

chế độ bảo hiểm y tế thì được mua bảo hiểm y tế, được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở

khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Chính phủ.

Chế độ chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân

Điều 3 Nghị định 05/2016/NĐ-CP:

– Thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ bị ốm đau từ 01 tháng trở lên hoặc điều trị 01 lần tại bệnh

viện từ 07 ngày trở lên được trợ cấp 500.000 đồng/suất/lần.

– Gia đình hạ sĩ quan, chiến sĩ gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến nhà ở bị sập, trôi, cháy

hoặc phải di dời chỗ ở được trợ cấp 3.000.000 đồng/suất/lần.

Chế độ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện không quá 02 lần trong 01 năm

đối với một đối tượng.

– Thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ từ trần, mất tích được trợ cấp 2.000.000 đồng/suất.

quy định của pháp luật và hưởng trợ cấp một lần theo quy định.

Bài viết hữu ích: Tư vấn pháp luật trước khi kết hôn

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.