Chế độ hưởng bảo hiểm xã hội của mẹ đơn thân

Các chế độ và các quyền lợi mà pháp luật quy định đối với mẹ đơn thân là như thế nào? Chế độ hưởng bảo hiểm xã hội của mẹ đơn thân ra sao?

Quy định về chế độ bảo hiểm xã hội của mẹ đơn thân

Căn cứ theo Điều 30 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về đối tượng được áp dụng chế độ thai sản:

  • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
  • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
  • Cán bộ, công chức, viên chức;
  • Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
  • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
  • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

Theo quy định nêu trên, mẹ đơn thân khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng được hưởng chế độ thai sản như trường hợp mang thai thông thường khi thỏa mãn điều kiện của pháp  luật. Như vậy chỉ cần người lao động là mẹ đơn thân đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội thì sẽ thuộc đối tượng được hưởng chế độ thai sản.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.