Chỉ 1 người ký tên bán đất có sổ đỏ đứng tên vợ chồng được không?

Hai vợ chồng cùng đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi làm hợp đồng bán đất thì chỉ 1 người ký tên có được không?

Vợ/chồng ký tên bán đất là tài sản chung được không?

Tại Điều 35 Luật HN&GĐ quy định về việc quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ, chồng, cụ thể:

  • Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.
  • Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau:
  • Bất động sản;
  • Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu;
  • Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình.

Tại Điều 36 Luật HN&GĐ còn quy định: Vợ chồng có thể lập văn bản thỏa thuận để một bên đưa tài sản chung vào kinh doanh và người đó có quyền tự mình định đoạt tài sản đó.

Như vậy, từ các quy định trên có thể thấy: định đoạt quyền sử dụng đất là tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của hai vợ chồng.

Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà một bên không có điều kiện thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản dó thì có thể lập Hợp đồng ủy quyền có chứng nhận của Công chứng viên cho người kia được thay mặt họ thực hiện.

Sau đó, chỉ cần một người tham gia giao dịch (trong phạm vi ủy quyền) mà cần phải có sự tham gia của người kia.

Vì vậy mà trong trường hợp giữa hai vợ chồng đã có thỏa thuận , được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về việc chỉ 1 người ký tên vào hợp đồng thì hợp đồng đó vẫn có hiệu lực.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.