Chia tài sản chung khi sống chung với gia đình chồng

Việc phụ nữ lấy chồng và chung sống gia đình nhà chồng là một phong tục phổ biến ở nước ta, nhưng liệu khi ly hôn thì tài sản chung khi sống cùng gia đình chồng sẽ được định đoạt như thế nào? 

Theo Điều 61 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014:
  1. “Trong trường hợp tài sản vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung cũng như vào đời sống chung của gia đình. Việc này do vợ chồng thỏa thuận với gia đình; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
  2. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình chồng mà tài sản xác định được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia theo Điều 59 của Luật này”.
Giải quyết chia tài sản chung của vợ chồng khi sống chung với gia đình chồng

Bước 1: Xác định đâu là tài sản, giá trị tài sản do vợ chồng tạo lập, đóng góp trong khối tài sản chung của gia đình.

Bước 2: Thỏa thuận với gia đình nhà chồng để phân chia tài sản chung. Nếu mọi người trong gia đình với tinh thần thiện chí, công bằng “không lấy của người khác, của ai thì trả cho người đó”.

Bước 3: Nhờ Tòa án phân xử nếu không thể đạt được thỏa thuận. Tòa án sẽ thực hiện phân chia theo luật định, như đã phân tích ở trên.

Tóm lại, muốn chia tài sản chung của vợ chồng khi sống chung với gia đình chồng thì phải xác định được đâu là tài sản chung và có công sức đóng góp vào, sau đó các bên có thể thỏa thuận tỷ lệ chia hoặc yêu cầu Tòa án chi nếu không thể thỏa thuận được.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.