Chia tài sản sau ly hôn có phải nộp thuế không?

Sau khi ly hôn chia tài sản thì trường hợp nào phải nộp thuế và trường hợp nào được miễn thuế? Cùng tìm hiểu bài viết sau

Trường hợp nộp thuế sau ly hôn
  • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau;…
  • Trường hợp bất động sản do vợ hoặc chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ chồng, khi ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết thì việc phân chia tài sản này thuộc diện được miễn thuế.

(Căn cứ tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC)

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC: “Trường hợp bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) do vợ hoặc chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ chồng, khi ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc do Tòa án phán quyết thì việc phân chia tài sản này thuộc diện được miễn thuế.”

Như vậy, thì trường hợp miễn thuế ở đây là miễn thuế thu nhập cá nhân. Kể cả vợ chồng có thoả thuận hay không thoả thuận thì đều sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

Vậy, chia tài sản sau ly hôn có phải nộp thuế không?

Thì theo như phân tích trên thì sẽ không phải nộp thuế nếu vợ chồng có yêu cầu chia tài sản sau ly hôn. Pháp luật cũng đã quy định cụ thể các trường hợp được miễn thuế theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.