Chia thừa kế khi có người không đồng ý

Để di chúc có hiệu lực, thì phải đáp ứng các điều kiện về nội dung, hình thức… tại Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015

Nếu di sản được chia theo di chúc hợp pháp thì chia thừa kế khi có một người không đồng ý thực hiện như sau:

Nếu là người không có tên trong di chúc: Di chúc vẫn có hiệu lực.

Nếu là người có tên trong di chúc: Làm thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế trước khi được phân chia và việc từ chối này không phải nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản với người khác.

Nếu chia thừa kế theo pháp luật khi có người không đồng ý thì chia thừa kế thực hiện như sau:

Không đồng ý tặng cho phần di sản cho người khác: Cùng đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thỏa thuận trả tiền cho phần di sản mà người đó được hưởng để những người còn lại được hưởng di sản.

Hai trường hợp này đều dựa trên trên sự tự nguyện và sự thỏa thuận của các bên.

Không đồng ý chia di sản thừa kế theo thỏa thuận các đồng thừa kế: Các đồng thừa kế gửi yêu cầu khởi kiện đến TAND huyện nơi có di sản theo Điều 35, Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Tòa án sẽ căn cứ vào di sản thừa kế, quy định về chia thừa kế, di chúc, sự thoả thuận của các bên.. để đưa ra quyết định.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.