Chồng chết con dâu có được hưởng thừa kế của bố mẹ không?

Trong gia đình nhiều khi con dâu là người gần gũi với cha mẹ chồng hơn cả con đẻ. Tuy nhiên, khi cha mẹ qua đời, theo quy định của pháp luật, chồng chết con dâu có được hưởng thừa kế không? Là câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc?

Vợ của người đã chết có được nhận di sản của cha mẹ chồng không?

Theo Điều 625 BLDS 2015 quy định về thừa kế thế vị như sau:

Thừa kế thế vị

  • Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Như vậy, vợ của người chết sẽ không được hưởng phần di sản thừa kế của cha mẹ chồng khi chia thừa kế theo pháp luật.

Thay vào đó, con của người này sẽ được thừa kế kế vị, cụ thể là sẽ được hưởng phần di sản mà nếu người này còn sống thì sẽ được hưởng.

Có thể hiểu đơn giản là người con này đang thay thế người bố tại hàng thừa kế thứ nhất và sẽ được hưởng phần di sản tương ứng mà người bố được hưởng nếu còn sống.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.