Chồng/vợ chiếm đoạt căn nhà của vợ/chồng được tặng trước kết hôn thì có là bạo lực gia đình không?

Nhiều người vẫn nghĩ rằng sau khi kết hôn thì mọi tài sản của vợ hoặc chồng đều là của chung. Với tâm lý mà không ít người chồng, người vợ cố ý chiếm đoạt tài sản của người còn lại. Vậy, nếu chồng/vợ chiếm đoạt căn nhà của vợ/chồng được bố mẹ tặng trước khi kết hôn thì bị xem là hành vi bạo lực gia đình hay không?

Chiếm đoạt tài sản là gì?

Chiếm đoạt tài sản là hành vi cố ý chuyển dịch một cách trái pháp luật tài sản đang thuộc sự quản lý của người khác vào phạm vi sở hữu của mình.

Chồng hoặc vợ có quyền chiếm đoạt căn nhà của người còn lại có được trước kết hôn hay không?

Trước tiên, căn cứ theo quy định tại Điều 43 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì tài sản mà vợ, chồng có được trước hôn nhân là tài sản riêng của vợ, chồng. Với quy định trên thì có thể xác định căn nhà mà vợ hoặc chồng được tặng trước khi kết hôn là tài sản riêng của họ.

Theo Điều 44 luật này thì vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình. Do đó, chồng hoặc vợ không có quyền chiếm đoạt căn nhà của người còn lại có được trước kết hôn

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì các bên có thể thỏa thuận với nhau về việc nhập tài sản riêng vào tài sản chung. Trong trường hợp này thì căn nhà được tặng cho trước hôn nhân có thể là tài sản chung của vợ chồng. Đồng thời, theo Điều 35 của Luật thì việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.

Từ những quy định trên thì có thể thấy căn nhà trên dù là tài sản riêng hay tài sản chung của vợ chồng thì một trong các bên vợ chồng cũng không được quyền tự ý chiếm đoạt.

Chiếm đoạt tài sản của vợ hoặc chồng có được coi là bạo hành gia đình không?

Căn cứ theo điểm n khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 thì hành chiếm đoạt tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình là bạo lực gia đình.

Bài viết hữu ích: Dịch vụ đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.