Chồng có được cấm vợ tham gia Hội liên hiệp phụ nữ?

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ khi đáp ứng đủ điều kiện cần thiết thì có quyền được tham gia vào Hội. Vậy chồng có được cấm vợ tham gia Hội liên hiệp phụ nữ hay không?

Điều kiện để được tham gia vào Hội

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Điều lệ Liên hiệp phụ nữ Việt Nam được thông qua tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, để thành Hội viên chính thức của Hội thì phụ nữ là công dân Việt Nam có độ tuổi tối thiểu là từ đủ 18 tuổi trở lên; không sự phân biệt về dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nghề nghiệp, thành phần xã hội, nơi làm việc, nơi cư trú; tán thành Điều lệ của Hội và tự nguyện tham gia thì được công nhận là hội viên.

Từ những điều kiện trên ta thấy, việc tham gia vào Hội xét đến yếu tố tự nguyện của người phụ nữ nên việc lựa chọn có tham gia vào Hội hay không sẽ do người vợ quyết định, không bị ép buộc tham gia cũng không bị cấm cản bởi người chồng của mình. 

Chồng tạo điều kiện để vợ tham gia vào Hội

Nhà nước và pháp luật cho phép phụ nữ được tham gia vào Hội khi đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Điều lệ Hội. Đồng thời, cũng quy định người chồng có quyền và nghĩa vụ tạo điều kiện và giúp đỡ vợ trong việc tham gia sinh hoạt chính trị, xã hội. Điều này được thể hiện tại Điều 23 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014: “Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ tạo điều kiện, giúp đỡ nhau … tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội”.

Như vậy, người vợ có quyền được tham gia vào Hội liên hiệp phụ nữ, người chồng phải tạo điều kiện để vợ tham gia vào Hội. Do đó, chồng không được cấm vợ tham gia Hội liên hiệp phụ nữ khi vợ có nhu cầu được tham gia.

Bài viết hữu ích: Dịch vụ tư vấn ly hôn

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.