Chồng có được nghỉ thai sản khi vợ sinh con không?

Vẫn biết sinh con là thiên chức của người phụ nữ, nhưng trong thời khắc quan trọng đó, vai trò của người chồng cũng rất quan trọng. Vậy khi nào vợ sinh con, chồng có thể nghỉ thai sản 6 tháng?

Vợ sinh con, chồng được nghỉ việc bao nhiêu ngày?

Theo Khoản 2, 4, 6 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội, lao động nam có vợ sinh con thì trong vòng 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh được nghỉ hưởng chế độ thai sản, trong đó:

  • Nghỉ 05 ngày làm việc nếu vợ sinh thường;
  • Nghỉ 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
  • Nghỉ 10 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
  • Nghỉ 14 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

Trong một số trường hợp đặc biệt, lao động nam được nghỉ thai sản đến 6 tháng. Nếu mẹ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng và mẹ chết sau sinh thì cha được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Hoặc trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. 

Như vậy chồng có thể nghỉ thai sản 6 tháng trong trường hợp vợ mất sau sinh hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền với điều kiện vợ hoặc chồng có tham gia BHXH bắt buộc. 

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.