Chồng đang chịu án phạt tù, vợ muốn mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được không?

Người chồng đang thụ án tù nhưng hai người chưa ly hôn nên vẫn tồn tại hôn nhân hợp pháp. Chồng chịu án tù, vợ mang thai hộ được không?

Vợ mang thai hộ phải được sự đồng ý của chồng

Mặc dù, người chồng đang thụ án tù, đang bị mất quyền tự do thân thể và hạn chế một số quyền công dân. Tuy nhiên, một số quyền khác của chồng chị như quyền đối với hôn nhân, tài sản, con cái vẫn tồn tại và được pháp luật bảo vệ. 

Theo điểm d khoản 3 Điều 95 Luật HN&GĐ 2014 quy định: “Trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng.”

Như vậy, trong trường hợp vợ muốn nhận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thì bắt buộc phải được sự đồng ý của người chồng thì mới đủ điều kiện pháp luật cho phép.  

Uỷ quyền về Thỏa thuận mang thai thai hộ 

Bên cạnh đó, Điều 96 Luật này về Thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo cũng quy định: thỏa thuận giữa vợ chồng nhờ mang thai hộ và vợ chồng người mang thai hộ với nội dung pháp luật quy định phải lập thành Biên bản thỏa thuận, có công chứng.

Trong trường hợp vợ/ chồng bên nhờ mang thai hộ ủy quyền cho nhau hoặc vợ/ chồng bên mang thai hộ ủy quyền cho nhau về việc thỏa thuận thì việc ủy quyền cũng phải lập thành văn bản có công chứng. Việc ủy quyền cho người thứ ba không có giá trị pháp lý.

Như vậy, chồng chịu án tù, vợ mang thai hộ thì bắt buộc vợ phải vào trại giam thảo thuận với chồng, thuyết phục chồng đồng ý cho chị mang thai hộ. Nếu đã thuyết phục được chồng, bước tiếp theo là chị cần chuẩn bị các giấy tờ, văn bản để người chồng ủy quyền để chị đứng ra giải quyết, thực hiện việc mang thai hộ; do các văn bản, ủy quyền pháp luật quy định phải có công chứng nên chị phải mời công chứng viên vào trại giam cùng với mình để thực hiện các thủ tục này. 

Bài viết hữu ích: Tư vấn pháp luật trước khi kết hôn

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.