Chồng đang ở nước ngoài thì có công chứng hợp đồng thế chấp tài sản chung được không?

Để bán tài sản chung thì cần phải được sự đồng ý của cả hai vợ chồng. Tuy nhiên, nếu chồng đang ở nước ngoài thì cần phải thực hiện thủ tục gì?

Công chứng hợp đồng khi chồng ở nước ngoài

Tại Điều 35 Luật HN&GĐ quy định như sau:

“1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.

2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:

  • a) Bất động sản;
  • b) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu;
  • c) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình.”

Theo khoản 2 Điều 24 Luật HN&GĐ quy định:

“1. Việc đại diện giữa vợ và chồng trong xác lập, thực hiện, chấm dứt giao dịch được xác định theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch mà theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng…”

Theo các quy định trên, để có thể thế chấp tài sản chung tại ngân hàng thì phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng. Nếu chồng đang ở nước ngoài thì phải có văn bản ủy quyền của người chồng cho người vợ để đại diện ký hợp đồng thế chấp.

Hiện tại, pháp luật không có quy định bắt buộc hợp đồng ủy quyền phải công chứng, tuy nhiên để hợp đồng ủy quyền có tính pháp lý cao và hạn chế rủi ro hợp đồng ủy quyền là giả tạo thì nên yêu cầu các bên thực hiện việc công chứng hợp đồng ủy quyền này.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.