Chồng ép vợ quan hệ tình dục có phạm tội hiếp dâm không?

Tình dục không chỉ giúp thỏa mãn nhu cầu mà còn là sợi dây gắn kết tình cảm, giúp vợ chồng thấu hiểu, yêu thương nhau hơn. Vậy trường hợp chồng ép vợ quan hệ tình dục thì có phạm tội hiếp dâm không?

Hành vi cưỡng ép vợ quan hệ tình dục có vi phạm pháp luật?

Chủ thể của tội hiếp dâm được quy định tại Điều 141 BLHS 2015 là “người nào” và đối tượng bị xâm hại là “nạn nhân” không có trường hợp loại trừ đối với trường hợp nạn nhân và người xâm hại là vợ – chồng. Do đó, xét dưới góc độ pháp luật hình sự thì hành vi người chồng cố ý quan hệ trái ý muốn của người vợ thì có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định Điều 14 BLHS 2015. 

Tuy nhiên, thực tế cho rằng việc quan hệ tình dục của vợ chồng là quyền và nghĩa vụ của đôi bên, vợ chồng phải duy trì hạnh phúc của gia đình và việc đáp ứng nhu cầu tình dục của nhau là điều hiển nhiên. Quan điểm trên cũng phần nào có lý do. Hiện nay tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Luật Phòng chống bạo lực gia đình có quy định hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục được xem là một hành vi “bạo lực gia đình”. 

Và theo Điều 42 Luật Phòng chống bạo lực gia đình quy định người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Như vậy tùy vào tính chất, mức độ của hành vi chồng ép vợ quan hệ tình dục có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội hiếp dâm.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.