Chồng gia trưởng, áp đặt quan điểm sống lên vợ có đúng với nguyên tắc bình đẳng vợ chồng?

Trong đời sống hôn nhân và gia đình, người phụ nữ đều mong muốn người chồng của mình có cùng quan điểm về việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có những người chồng gia trưởng, áp đặt quan điểm sống lên vợ, điều này đúng với nguyên tắc bình đẳng vợ chồng hay không?

Gia trưởng là gì?

Khái niệm “Gia trưởng” có thể hiểu là cụm từ để chỉ tính cách độc đoán, bảo thủ, cứng cỏi, nóng nảy, vũ phu của người chồng luôn muốn thống trị, sai bảo vợ con hơn là lãnh đạo, phục vụ, chăm sóc gia đình.

Biểu hiện của một người chồng áp đặt quan điểm sống lên vợ

Qua thực tế đời sống, biểu hiện của một người chồng áp đặt quan điểm sống lên vợ có thể kể đến như sau:

Thứ nhất, tính độc đoán lạm quyền. Người chồng luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên người vợ, bắt vợ làm theo những điều mình mong muốn. Khi người vợ nêu lên quan điểm, ý kiến của mình thì ngay lập tức người chồng bác bỏ, không tôn trọng quan điểm, ý kiến của vợ.

Thứ hai, tính nóng nảy vũ phu. Người đàn ông sẵn sàng dùng vũ lực đối với vợ khi người vợ không làm đúng ý họ; quát nạt khi vợ đưa ra ý kiến.

Luật Hôn nhân và gia đình không cho phép vợ, chồng áp đặt quan điểm sống lên đối phương

Điều 17 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật này và các luật khác có liên quan.”

Điều này thể hiện quyền và nghĩa vụ bình đẳng giữa vợ và chồng, vợ chồng ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, không ai được áp đặt quan điểm, tư tưởng của mình lên đối phương. 

Như vậy, việc người chồng gia trưởng, áp đặt quan điểm sống lên vợ là không đúng theo nguyên tắc bình đẳng giữa vợ và chồng trong mối quan hệ hôn nhân và gia đình.

Bài viết hữu ích: Dịch vụ tư vấn pháp luật trước hôn nhân

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.