Chồng không cho vợ đi học mà bắt ở nhà nội trợ thì bị xử lý như thế nào?

Hôn nhân là cơ sở hình thành gia đình – tế bào của xã hội. Gia đình hạnh phúc góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Tuy nhiên có một số người chồng đã ép vợ của mình ở nhà nội trợ, hay thậm chí cấm đi học. Vậy chồng không cho vợ đi học mà bắt nội trợ thì bị xử lý như thế nào?

Bắt vợ ở nhà làm nội trợ và không cho đi học, chồng có bị xử phạt không? 

Theo mục 1 Chương III Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, vợ và chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật này và các luật khác có liên quan.

Căn cứ Khoản 1 và Điểm a Khoản 7 Điều 9 Nghị định 125/2021/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới liên quan đến giáo dục, đào tạo như sau:

  • “1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi vận động, xúi giục hoặc không cho người khác tới trường, học tập nâng cao hiểu biết vì lý do giới tính.
  • 7. Biện pháp khắc phục hậu quả:
  • a) Buộc khôi phục quyền lợi hợp pháp của người bị xâm phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này;”

Như vậy, hành vi chồng không cho vợ học tập nâng cao hiểu biết là hành vi vi phạm hành chính. Do đó, hành vi này là hành vi vi phạm pháp luật với hình phạt cảnh cáo và biện pháp khắc phục hậu quả là người chồng phải cho người vợ quyền đi học.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.