Chồng không chu cấp cho con theo thỏa thuận thì làm gì?

Sau khi có quyết định của tòa án về việc ai có quyền nuôi con thì người còn lại phải có nghĩa vụ chu cấp cho con trong những trường hợp luật định.

Chồng không chu cấp cho con theo thỏa thuận thì giải quyết như thế nào?

Theo Điều 119 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 người được cấp dưỡng, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức ở quy định trên yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó.

Như vậy, nếu chồng không thực hiện nghĩa vụ chu cấp cho con theo thỏa thuận thì vợ hoặc con được cấp dưỡng có thể gửi đơn yêu cầu Tòa án buộc chồng tiếp tục thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, về mức cấp dưỡng có thể sẽ không được nhiều như ban đầu, vì việc cấp dưỡng pháp luật cũng phải dựa vào nhiều căn cứ: khả năng, thu nhập của người cấp dưỡng; nhu cầu của người được cấp dưỡng…

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.