Chồng là người ngoại quốc có được cùng đứng tên trên sổ đỏ không?

Đối với các tài sản chung, vợ chồng có quyền sở hữu ngang nhau và được cùng đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ). Tuy nhiên, nếu chồng là người nước ngoài thì việc ghi tên trên sổ đỏ sẽ như thế nào?

Khi vợ chồng mua đất ở Việt Nam, chồng là người nước ngoài có được cùng đứng tên với vợ trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Theo quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân; quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Đồng thời, căn cứ tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 quy định về các đối tượng sử dụng đất ở Việt Nam thì người nước ngoài không thuộc đối tượng được sử dụng đất ở Việt Nam.

Vì vậy, pháp luật Việt Nam hiện hành quy định người nước ngoài sẽ không được đứng tên trên sổ đỏ.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 159 Luật Nhà ở năm 2014 người nước ngoài có thể được mua và đứng tên giấy chứng nhận đối với căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.