Chồng phải giúp đỡ vợ trong công việc nội trợ

Xưa nay nhiều người vẫn có suy nghĩ công việc nội trợ, vấn đề bếp núc, dọn dẹp nhà cửa là bổn phận của người vợ trong gia đình. Tuy nhiên, đây là cách nghĩ sai lầm, lạc hậu không phù hợp với đời sống hôn nhân và gia đình hiện nay. 

Bình đẳng giữa vợ và chồng

Điều 17 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật này và các luật khác có liên quan.”

Hiện nay,  không chỉ người chồng mà người vợ cũng đi làm việc bên ngoài. Người vợ không chỉ ở nhà nội trợ, bởi vậy việc nhà cũng cần người chồng san sẻ, giúp đỡ. 

Tình nghĩa vợ chồng

Tại Điều 19 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 cũng quy định rõ về vấn đề này; cụ thể, vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình

Như vậy, việc chồng cùng chia sẻ, giúp đỡ công việc nhà với vợ không chỉ thể hiện mình là người chồng tốt, biết yêu thương vợ mà đấy còn là nghĩa vụ của người chồng theo quy định của pháp luật. 

Đối với các ông chồng vẫn còn tư duy lạc hậu, bảo thủ thì hay thay đổi kịp thời cho phù hợp với pháp luật và sự phát triển chung của xã hội. Chỉ có thế mới đảm bảo được tình yêu thương bền vững, mối quan hệ hôn nhân và gia đình được duy trì lâu dài.

Bài viết hữu ích: Tư vấn pháp luật trước khi kết hôn

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.