Chồng tự bán tài sản khi vợ bị mất năng lực hành vi dân sự được không?

Vấn đề tài sản của vợ chồng tại mỗi gia đình luôn là một vấn đề khá phức tạp. Đặc biệt là trường hợp vợ/chồng lại bị mất năng lực hành vi dân sự. Vậy vợ mất năng lực hành vi dân sự chồng tự bán tài sản được không?

Vợ mất năng lực hành vi dân sự chồng tự bán tài sản được không?

Tại khoản 1 điều 53 Bộ luật Dân sự 2015 thì quy định về người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự như sau: “Trường hợp vợ là người mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ; nếu chồng là người mất năng lực hành vi dân sự thì vợ là người giám hộ”

Như vậy, khi vợ mất năng lực hành vi dân sự thì chồng đương nhiên là người đủ điều kiện để làm người giám hộ, là người chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của vợ

Căn cứ Điều 59 Bộ luật Dân sự 2015, chồng có trách nhiệm quản lý tài sản của vợ; được thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của vợ vì lợi ích của vợ. Việc bán tài sản có giá trị lớn của vợ phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ.

Người giám sát việc giám hộ là người được những người thân thích của vợ bạn cử ra; hoặc chọn cá nhân, pháp nhân khác (khoản 1 Điều 51 Bộ luật Dân sự 2015). Người giám sát việc giám hộ liên quan đến quản lý tài sản của vợ bạn phải đăng ký tại UBND cấp xã (phường/thị trấn); và phải ở tại nơi cư trú của vợ bạn.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.