Chồng vắng mặt tại nơi cư trú, vợ có được quản lý tài sản?

Vì lý do nào đó mà người chồng vắng mặt tại nơi cư trú, lúc này vấn đề phát sinh là tài sản của họ sẽ do ai quản lý, người vợ có được quản lý tài sản không?

Khi nào được coi là vắng mặt tại nơi cư trú khi nào?

Dựa theo quy định tại Điều 64 BLDS 2015 thì khi một người đã biệt tích từ 06 tháng liền trở lên, những người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án ra thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú dựa trên quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và đồng thời có thể yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp để quản lý tài sản của người đó theo quy định tại Điều 65 BLDS 2015.

Theo đó, người chồng vắng mặt tại nơi cư trú là khi hoàn toàn không có không tung tích, không có thông tin, không có liên lạc trong ít nhất là 06 tháng. Lúc này, những người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú.

Quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú

Căn cứ theo quy định tại Điều 65 BLDS 2015 thì khi có yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan thì Tòa án giao cho người sau đây quản lý tài sản của người đang vắng mặt tại nơi cư trú:

Giao cho người được ủy quyền để họ tiếp tục quản lý đối với tài sản đã được người đang vắng mặt đó ủy quyền quản lý.

– Giao cho chủ sở hữu chung còn lại nếu là tài sản chung.

– Giao cho vợ hoặc chồng tiếp tục quản lý đối với tài sản đã được người vắng mặt ủy quyền quản lý; trường hợp vợ hoặc chồng chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì con thành niên hoặc cha, mẹ của người vắng mặt quản lý.

Tòa án sẽ chỉ định một người trong số những người thân thích của người đang vắng mặt đó quản lý tài sản trong trường hợp không có những người được nêu tại khoản 1 Điều 65 BLDS 2015; nếu không có người thân thích thì Tòa án chỉ định người khác quản lý tài sản.”

Từ quy định trên, người vợ được quản lý tài sản của người chồng vắng mặt tại nơi cư trú đối với:

  • Tài sản mà người chồng đã ủy quyền cho vợ quản lý;
  • Tài sản chung của vợ chồng;
  • Tài sản mà mình đang quản lý.

Như vậy, khi chồng vắng mặt tại nơi cư trú, vợ có thể được quản lý tài sản của chồng nếu thuộc các trường hợp mà pháp luật cho phép.

Bài viết hữu ích: Tư vấn pháp luật trước khi kết hôn 

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.