Cháu có được ông bà cấp dưỡng không?

Ông bà có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu khi cha mẹ mất là một “nghĩa vụ” mang tính tình người, liên quan tới đạo đức. Vậy, theo pháp luật thì nghĩa vụ cấp dưỡng này được quy định như thế nào? 

Nghĩa vụ cấp dưỡng của ông bà được quy định như thế nào?

Luật HN&GĐ 2014 có quy định về các mối quan hệ có nghĩa vụ cấp dưỡng. Theo đó,. Nghĩa vụ cấp dưỡng không chỉ đặt ra giữa cha mẹ và con, giữa anh, chị, em với nhau mà ông bà nội, ông bà ngoại cũng có nghĩa vụ cấp dưỡng . Điều 113 Luật HN&GĐ 2014 quy định như sau: 

  • “1. Ông bà nội, ông bà ngoại không sống chung với cháu có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu trong trường hợp cháu chưa thành niên hoặc cháu đã thành niên không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình và không có người cấp dưỡng theo quy định tại Điều 112 của Luật này.”

Như vậy, điều kiện đối với bên nhận cấp dưỡng là cháu chưa thành niên hoặc cháu đã thành niên không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi dưỡng bản thân và không còn người cấp dưỡng là cha mẹ hoặc cha mẹ không có khả năng lao động, không có tài sản để cấp dưỡng cho con, đồng thời không có anh chị em thì ông bà nội, ông bà ngoại phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu theo quy định trên. 

Ông bà không trực tiếp nuôi dưỡng cháu thì có quyền yêu cầu cấp dưỡng cho cháu, bằng việc đóng góp tiền, tài sản để đảm bảo cho cháu có điều kiện vật chất tối thiểu để phát triển bình thường, đáp ứng nhu cầu thiết yếu hằng ngày của cháu. Mức cấp dưỡng và phương thức cấp dưỡng các bên có thể tự thỏa thuận với nhau.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.