Chưa đăng ký kết hôn mà sinh con thì có được không?

Hiện nay, việc sinh con trước rồi mới kết hôn rất phổ biến. Tuy nhiên, nhiều người vẫn lo lắng rằng chưa đăng ký kết hôn mà sinh con thì có bị phạt không? Và việc khai sinh sẽ như thế nào?

Sinh con trước khi kết hôn có bị phạt không?

Việc sinh con trước khi kết hôn sẽ không bị phạt bởi trên thực tế, pháp luật không có bất kỳ quy định nào về xử lý vi phạm khi chưa đăng ký kết hôn mà sinh con. Thêm vào đó, khi đủ điều kiện đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật tại Điều 8 Luật HN&GĐ thì dù có con trước khi kết hôn hay không có thì vẫn được đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đăng ký khai sinh cho con sinh ra trước khi kết hôn như thế nào?

Căn cứ theo Điều 15 Luật Hộ tịch, người là cha mẹ phải có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con. Nếu cha mẹ không thực hiện nghĩa vụ đăng ký khai sinh cho con là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Thông tư 04/2020/TT-BTP thì con được sinh ra trước khi vợ, chồng đăng ký KH, chưa được khai sinh mà khi đăng ký khai sinh cho con, vợ chồng có văn bản xác nhận là con chung thì việc khai sinh cho con được ghi đầy đủ thông tin của cha, mẹ vào Giấy khai sinh cho con mà không cần làm làm thủ tục xác nhận cha, mẹ, con tại Tòa án.

Trong trường hợp đã có Bản án xác nhận của Toà án là cha con hoặc mẹ con thì việc đăng ký khai sinh được ghi đầy đủ thông tin của cha, mẹ vào Giấy đăng ký khai sinh của con như bình thường.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.