Chưa đủ tuổi kết hôn có được tổ chức đám hỏi không?

Đám hỏi là một nghi lễ không thể thiếu của quá trình kết hôn. Thủ tục đám hỏi thường được làm trước lễ thành hôn. Hiện nay, pháp luật có quy định về độ tuổi để tổ chức đám hỏi không? Chưa đủ tuổi kết hôn có được tổ chức đám hỏi không?

Tổ chức đám hỏi khi chưa đủ tuổi kết hôn, có vi phạm pháp luật hay không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về điều kiện kết hôn:

“1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

  1. a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
  2. b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
  3. c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
  4. d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này”.

Như vậy, độ tuổi kết hôn đối với nam là từ đủ 20 tuổi trở lên, đối với nữ là từ đủ 18 tuổi trở lên.

Pháp luật không quy định về độ tuổi để tổ chức đám hỏi. Vì đám hỏi là một trong những nghi lễ quan trọng nhất của con người, nó đánh dấu một bước quan trọng của đôi nam nữ trong việc chuẩn bị tiến đến hôn nhân, tiến đến xây dựng một mái ấm gia đình riêng cho mình. Như vậy, tổ chức đám hỏi chỉ là một nghi lễ để đánh dấu việc đôi nam nữ chuẩn bị tiến đến hôn nhân chứ chưa phải là nghi lễ xác định mối quan hệ vợ chồng của đôi nam nữ.

Trong trường hợp khi chưa đủ tuổi kết hôn mà tổ chức đám hỏi thì không vi phạm quy định của pháp luật. Nhưng nếu đăng ký kết hôn hoặc tổ chức đám cưới thì sẽ vi phạm pháp luật.

Bài viết hữu ích: Tư vấn pháp luật trước khi kết hôn

 

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.