Chuyển giới ở Việt Nam được quy định như thế nào?

Xã hội Việt Nam trong những năm qua đã có cái nhìn rộng mở hơn đối với người chuyển đổi giới tính. Vậy chuyển giới ở Việt Nam được quy định như thế nào?

Việt Nam có cho phép chuyển giới không?

Thứ nhất, theo thống kê của Bộ Y tế thì số lượng người có nhu cầu chuyển giới của Việt Nam rất lớn, phản ánh một nhu cầu thực tế của hiện trạng xã hội.

Thứ hai, trong những năm qua mọi người đã nhìn nhận và dường như không còn có thái độ kỳ thị với người chuyển giới nữa. Điều này cũng được pháp luật quy định tại Điều 36 BLDS 2015.

Đồng thời, việc chuyển giới được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của pháp luật.

Như vậy, có thể nói cánh cửa cho phép chuyển giới đã được mở, cho phép những người đã tiến hành chuyển giới trước đó đăng ký lại giới tính thật của mình và mở ra việc xây dựng dự thảo luật về việc chuyển đổi giới tính.

Thứ ba, vấn đề quan trọng nhất là ban hành những quy định chi tiết, được quy định cụ thể trong một đạo luật về chuyển đổi giới tính.

Trong dự thảo này cũng lấy ý kiến về những vấn đề nhạy cảm nhất như: Độ tuổi được phép chuyển giới ở Việt Nam là bao nhiêu? và tồn tại nhiều vấn đề pháp lý khác cần hướng dẫn chi tiết như: Có chính sách hỗ trợ tài chính với người chuyển giới không?… một lần nữa người chuyển giới vẫn phải chờ để có được quy định cụ thể và chi tiết hơn.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.