Có 02 con ly hôn thì phân chia thế nào?

Ly hôn là việc chấm dứt mối quan hệ vợ chồng, được quyết định theo bản án có hiệu lực của Toà án. Khi ly hôn thì quyền nuôi con sau ly hôn khi có hai con sẽ được pháp luật quy định ra sao?

1. Quy định của pháp luật về quyền nuôi con:

Quyền nuôi con khi ly hôn được quy định tại điều 81, điều 82, điều 83, điều 84 Luật Hôn nhân gia đình. Có 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Nếu có thỏa thuận, pháp luật tôn trọng quyền thỏa thuận của vợ chồng khi ly hôn. Vợ và chồng tự do thỏa thuận ai là người trực tiếp giáo dục con cái, mức cấp dưỡng…

Trường hợp 2: Nếu không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ có thẩm quyền giải quyết.

2. Quyền nuôi con sau ly hôn khi có 02 con:

Căn cứ vào quy định pháp luật, quyền nuôi con khi ly hôn khi có 2 con:

Trường hợp 1: Theo thỏa thuận của các bên

Vợ, chồng khi ly hôn thỏa thuận về việc chăm sóc, giáo dục 2 con.

  • Chồng/vợ trực tiếp chăm sóc, giáo dục cả 2 con;
  • Mỗi người trực tiếp nuôi dưỡng một người con.

Con dưới 36 tháng tuổi, hai bên thỏa thuận phù hợp lợi ích của con thì con dưới 36 tháng tuổi có thể được giao cho bố trực tiếp nuôi dưỡng.

Trường hợp 2: Không có thỏa thuận

Vợ chồng ly hôn không thỏa thuận về việc nuôi dưỡng con cái, quyền nuôi con khi ly hôn khi có 2 con như sau:

Con dưới 36 tháng:

Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi dưỡng, nếu mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp chăm sóc, giáo dục con; còn con lớn hơn 36 tháng tuổi thường được giao cho bố trực tiếp nuôi dưỡng nếu bố đủ điều kiện giúp con phát triển về mọi mặt;

Con dưới 7 tuổi:

Nếu không có thỏa thuận mà cả 2 con đều dưới 7 tuổi, quyền nuôi con khi ly hôn có 2 con được Tòa án sẽ xem xét các quyền lợi về mọi mặt của trẻ để đưa ra quyết định.

Con trên 7 tuổi:

Nếu không có thỏa thuận, mà có con từ đủ 7 tuổi trở lên, Tòa án sẽ xem xét nguyện vọng của con từ đủ 7 tuổi trở lên đồng thời cân nhắc điều kiện của bố mẹ. Khi đó, Tòa án sẽ tôn trọng nguyện vọng của các bé.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.