Có bắt buộc phải nhập tài sản riêng của vợ chồng vào khối tài sản chung không?

Hiện nay, sau khi kết hôn nhiều cặp vợ chồng muốn nhập tài sản riêng của vợ chồng vào khối tài sản chung. Vậy, quy định của pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này? Có bắt buộc phải nhập tài sản riêng vào tài sản chung hay không?

1. Quy định về việc nhập tài sản riêng của vợ chồng vào tài sản chung

Điều 46 Luật HN&GĐ 2014, quy định về việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung như sau:

  • Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.
  • Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó.
  • Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
2. Pháp luật có bắt buộc nhập tài sản riêng của vợ chồng vào khối tài sản chung không?

Như đã nêu ở phần trên thì tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân vẫn thuộc quyền sở hữu của mỗi bên. Tuy nhiên, nếu muốn sáp nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung của vợ chồng thì vẫn có thể thực hiện được dựa trên sự thỏa thuận của 2 bên.

Như vậy, pháp luật không bắt buộc vợ chồng phải sáp nhập tài sản riêng của mình vào khối tài sản chung, mà việc sáp nhập này hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện của hai vợ chồng, pháp luật không can thiệp vào việc này.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.